Je obchodování s opcemi výhodné?

Když se řekne „nákup a prodej cenných papírů“, většina z nás si představí akcie. A je pravda, že jsou nejvíce obchodovanou komoditou. To však neznamená, že jsou jediné, které nám mohou tímto způsobem pomoci zvýšit náš kapitál.

Jednou z méně známých, avšak stejně používaných cenných papírů jsou také opce. Ty fungují na poněkud jiném způsobu – místo abychom si kupovali podíl na dané společnosti, kupujeme si právo koupit od oné firmy daný výrobek za předem danou cenu. Je však nutné poznamenat, že tyto opce jsou platné pouze po určitou dobu.

nákup a prodej na finančním trhu

Je tedy jasné, že obchodování s opcemi, ačkoliv dost dobře možné, se liší od koupě a prodeje akcií, které jsou platné prakticky do doby, kdy daná firma ukončí svou činnost a zanikne. Zde máme časový limit, ve kterém můžeme své právo na koupi onoho produktu uplatnit.

Samozřejmě se můžeme ptát, proč by ji vůbec někdo chtěl koupit. Odpověď zní, že rozhodně své hodnoty má, zvláště pokud je období, ve kterém ji lze uplatnit, dostatečně dlouhé. Pokud se navíc jedná o nějaký výrobek, který značně nabírá na hodnotě, je jasné, že možnost koupit jej za poměrně nízkou cenu je velmi ceněná.

graf stoupající hodnoty opce

Přes všechno, co zde bylo uvedeno, je však potřeba přiznat, že opční trh je oproti například již zmíněnému akciovému velmi malý. Je tedy mnohem méně pravděpodobné, že najdete kupce, který by byl ochoten koupit vaši opci za cenu, která by pro vás byla přijatelná.

Na druhou stranu je však pravdou, že je zde podstatně menší riziko, že ztratí svou hodnotu. Proto by se jednalo o dobrou investici, pokud by nebyla časově omezená. Pokud je však tato doba dostatečně dlouhá, například v řádu několika let, a ona společnost prosperuje, pak se její hodnota značně zvýší a bude ji možné prodat za mnohem vyšší částku, než za jakou jsme ji koupili. A to je koneckonců hlavním cílem celého procesu.