10 rad, jak vybrat správnou doménu

1. Zaměření webu: Ze jména vašeho webu by mělo být evidentní a zřetelné, co se vlastně na stránkách nalézá, co může běžný uživatel očekávat a čeho se bude týkat obsah webu. Pokud se web bude týkat například financí, bude ideální, pokud bude adresa obsahovat slovo „finance“, např.: www.finance.cz
velké data
2. Délka adresy: Adresa webových stránek by neměla být příliš dlouhá, aby se lépe pamatovala. Na druhou stranu by zase neměla být moc krátká. Ideální počet znaků je od čtyř do zhruba deseti. (do adresy webu nepočítáme www – World Wide Web – ani příponu, jako je.cz,.org, nebo.com atd.)
3. Kreativita domény: Vaše doména by měla být také kreativní. Pokud se bude jednat o vtipné spojení, bude také nejspíš dobře zapamatovatelné. Čím více lidí si pak adresu udrží v hlavě, pokud ji například jen někde zahlédne, tím lépe pro vás, potažmo pro váš web.
4. Zvolení domény třetího řádu: Doména třetího řádu je ona již výše zmíněná koncovka.cz, atd. CZ je nejčastěji užívaná koncovka v České Republice. Není ale problém použít zkratky, jako je např..org, tato je určená pro organizace, zkratka.com pak pro mezinárodní web. Existují pak další varianty, jako je například.to,.net, nebo.info. Nejlepší je ale pro český trh zvolit doménu končící na.cz
slova ve slově
5. Registrace domény: doménu je třeba také zaregistrovat, některé domény už jsou zaregistrované, ale je možno je pronajmout, nebo odkoupit. Právě cena takové služby by měla být další rozhodující faktor pro výběr domény.
6. Snadná zapamatovatelnost: Jméno domény by mělo být smysluplné slovo, případně slovní spojení, které je snadno zapamatovatelné.
7. Jistota pravopisu: Je také vhodné vybírat slova, u kterých se běžný uživatel nejspíš nesplete. Pokud totiž zadá jediné písmenko chybně, adresa nebude nalezena a, nebo se ocitne na jiném webu (například, když místo google.com napíšete coogle.com) jedná se pak o takzvané překlepové domény, které bývají vyhledávány často pro účely reklamních sdělení.
8. Obsazenost domény: Doména, kterou si vyberete ještě nesmí být obsazena, pokud tomu tak již je, budete muset vymyslet bohužel něco jiného. Dnes již naleznete na internetu nástroje, pomocí niž si můžete sami ověřit obsazenost adresy, která by se vám líbila.
9. Název i pro vás: Až název vymyslíte, zkuste se sami sebe zeptat, zda se vám líbí a jestli byste si jej byly schopni zapamatovat.
10. Další rady: podívejte se po internetu na typy od jiných lidí