Nenechte se ošidit

Zřejmě jen málokdo z nás ví, jaké má nároky při nezaviněném úraze po dopravní nehodě. Je to logické. Všichni totiž doufáme, že nás se to nikdy týkat nebude. Cesty osudu jsou ale nevyzpytatelné, a tak se vám možná bude hodit vědět, že nárok na náhradu škody má každý poškozený při dopravní nehodě.
·         Což znamená
–         řidič
–         spolujezdec
–         chodec
–         cyklista
–         motocyklista.
lékaři u operace
Jen ale v tom případě, pokud sice byl účastníkem nehody, ale nebyl jejím viníkem.
·         Poškozený má nárok na náhradu za
–         škody na zdraví
–         bolestné
–         trvalé následky, které znamenají ztížené společenské uplatnění
–         ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
–         náklady spojené s léčením.
Patří sem také náhrada věcné škody. Jestliže měla nehoda fatální následky, patří pozůstalým odškodnění, které má zmírnit duševní útrapy.
o   Výše odškodného není pochopitelně u každého poškozeného stejná.
o   Vypočítává se na základě bodového hodnocení na základě lékařského posudku.
Jestliže chcete mít jistotu, že máte tento parametr vypočítaný skutečně přesně a že vám nebylo nic upřeno, pak žádejte bodové hodnocení od soudního znalce.
autonehoda v zrcátku

Poškozený bývá často velice překvapen výší odškodného

Žádná pojišťovna většinou nechce platit vysoké částky svým klientům. Proto se často stává, že se vyplatí jen minimální částka. Dojde totiž k dohodě mezi poškozeným a pojišťovnou.
·         Máte-li pocit, že právě ve vašem případě pojišťovna vyplatila neadekvátní sumu, pak nic nepodepisujte.
·         Svým písemným souhlasem se zříkáte práva na přezkoumání případu.
Vyžádejte si odbornou a bezplatnou revizi odškodnění. Často se totiž stane, že je poškozený na konci jednání překvapen tím, že měl ze zákona nárok i na trojnásobek navrhované částky. Soudní znalec https://www.poradnaodskodneni.cz/nahrada-skody-dopravni-nehodyzhodnotí váš případ nezaujatě a přesně podle daných norem.