Nenechte se ošidit

Zřejmě jen málokdo z nás ví, jaké má nároky při nezaviněném úraze po dopravní nehodě. Je to logické. Všichni totiž doufáme, že nás se to nikdy týkat nebude. Cesty osudu jsou ale nevyzpytatelné, a tak se vám možná bude hodit vědět, že nárok na náhradu škody má každý poškozený při dopravní nehodě.
· Což znamená
– řidič
– spolujezdec
– chodec
– cyklista
– motocyklista.
lékaři u operace
Jen ale v tom případě, pokud sice byl účastníkem nehody, ale nebyl jejím viníkem.
· Poškozený má nárok na náhradu za
– škody na zdraví
– bolestné
– trvalé následky, které znamenají ztížené společenské uplatnění
– ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
– náklady spojené s léčením.
Patří sem také náhrada věcné škody. Jestliže měla nehoda fatální následky, patří pozůstalým odškodnění, které má zmírnit duševní útrapy.
o Výše odškodného není pochopitelně u každého poškozeného stejná.
o Vypočítává se na základě bodového hodnocení na základě lékařského posudku.
Jestliže chcete mít jistotu, že máte tento parametr vypočítaný skutečně přesně a že vám nebylo nic upřeno, pak žádejte bodové hodnocení od soudního znalce.
autonehoda v zrcátku

Poškozený bývá často velice překvapen výší odškodného

Žádná pojišťovna většinou nechce platit vysoké částky svým klientům. Proto se často stává, že se vyplatí jen minimální částka. Dojde totiž k dohodě mezi poškozeným a pojišťovnou.
· Máte-li pocit, že právě ve vašem případě pojišťovna vyplatila neadekvátní sumu, pak nic nepodepisujte.
· Svým písemným souhlasem se zříkáte práva na přezkoumání případu.
Vyžádejte si odbornou a bezplatnou revizi odškodnění. Často se totiž stane, že je poškozený na konci jednání překvapen tím, že měl ze zákona nárok i na trojnásobek navrhované částky. Soudní znalec https://www.poradnaodskodneni.cz/odskodneni-3/odskodneni-po-dopravni-nehode/zhodnotí váš případ nezaujatě a přesně podle daných norem.