Muži v zásadní roli

Když se muž stane otcem, cítí určitě vždy hrdost a lásku ke svému dítěti. Posuzuje-li se však úloha rodičů, dost často se větší důležitost přikládá matce. Což není správné, neboť otec je pro správný psychický vývoj dítěte stejně nepostradatelný. Stane-li se pak muž otcem děvčete, dostává zásadní a téměř osudovou roli, které si ne každý z mužů je zcela vědom. Stal se totiž prvním mužem v životě dívky a významně ovlivňuje, jak se bude v budoucnosti cítit jako žena a jaké partnerské vztahy bude navazovat.
 obětí zamilovaných
BUĎTE PRVNÍM OBDIVOVATELEM
Už v momentě, kdy se narodí do rodiny dívka, by měli muži – otcové začít oceňovat veškerou její osobnost. A věřit, že se pro ni mohou stát skutečně výjimečnými a nepostradatelnými. Jak poroste, měli by ji obdivovat svýma mužskýma očima a dodávat jí tak sebedůvěru, tak důležitou pro její vztahy, jenž bude navazovat jako žena. Nedostatek něžných projevů mezi otcem a dcerou totiž vždy zanechává v dítěti prázdné místo, s kterým si v dospělosti nebude vědět rady. Pokud muž selže jako první obdivovatel svojí dcery, všechna další setkání s muži budou v očích dívky obávaná a podezřelá.
 
ÚLOHA PRVNÍHO MUŽE
Kde jinde má dospívající dívka získatpocit svojí ženské hodnoty, naučit se upoutat pozornost, a to nejen díky svojí kráse, ale všemi svými vlastnostmi a schopnostmi? Kde jinde může získat zdravou sebejistotu v jednání s muži než u svého otce, prostřednictvím kterého poznává model mužské povahy a učí se přijmout sama sebe a stát se žádoucí. Kritický otec, který neustále hodnotí, který nedokáže dát děvčeti pocit bezpečí a lásky, může jednou, často i nevědomě, způsobit řadu vztahových, partnerských a milostných problémů v životě své dcery.
 šťastná dcera u otce
KDYŽ CHYBĚLA OTCOVSKÁ LÁSKA, ŽENA:
·        miluje příliš nebo naopak nedokáže navázat důvěrný vztah
·        opakuje stále stejné chyby se „špatnými muži“
·        stává se snadněji obětí domácího násilí

Nezařazené