Jak je to s mateřskou dovolenou a mateřským příspěvkem?

Už se vám blíží konec v zaměstnání? Těšíte se, až si budete užívat volno na mateřské dovolené a konečně budete mít dostatek času si všechno doma pro miminko připravit? Nakoupit oblečení, vyprat, vyžehlit a vyskládat si to hezky do skříně do komínků? Tohle je čas na to přesně určený.
Je nutné se ale na těhotenství a příchod nového človíčka dívat trochu jinýma očima. Víte, jak je to s mateřským příspěvkem? Víte, jakou výši budete pobírat a po jakou dobu? Kdo vám bude tento příspěvek vyplácet? Miminko je samozřejmě důležité, ale otázka peněz je i v tomto případě velice podstatná.
botičky u těhotné.jpg
Mateřská dovolená
Na mateřskou dovolenou se obvykle nastupuje šest až osm týdnu před plánovaným termínem porodu (ten stanoví váš gynekolog). Mateřská dovolená se počítá ode dne jejího nástupu, opět stanoví vás gynekolog po případné konzultaci s vámi. Od tohoto dne trvá mateřská dovolená 28 týdnů.
Mateřská podpora
Tato podpora je vyplácena Okresní správou sociálního zabezpečení. V případě, že jste zaměstnaná, vám gynekolog vyplní žádost PPM, tedy žádost o peněžitou podporu v mateřství.
Podmínky peněžité podpory v mateřství
Na tuto podporu máte nárok, v případě, že jste v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění. Laicky řečeno, buď jste zaměstnaná, nebo jste v takzvané ochranné lhůtě, která činí 180 dnů od zániku výše uvedeného nemocenského pojištění. A Zároveň musíte splnit i druhou podmínku a tou je, že jste se musela účastnit nemocenského pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech právě před nástupem na mateřskou dovolenou.
dekorační srdce.jpg
Výše peněžité podpory v mateřství
Výše peněžité podpory v mateřství se počítá z průměru posledních 12 měsíčních příjmů. Z této průměrné částky se následně vypočítá denní vyměřovací základ. Tento stanovený denní vyměřovací základ se následně zařadí do jedné ze tří redukčních hranic a vyjde vám měsíční výše mateřské, kterou byste měli dostávat po dobu 28 týdnů.

Nezařazené