OBJEVTE I VY KOUZLO GEOCACHINGU

Co vlastně zmiňovaný geocaching je? Jde o něco mezi sportem a turistikou, kdy každý jedinec musí najít ukryté schránky pomocí souřadnic GPS. Poklad, který je potřeba najít, se nazývá cache, jednoduše řečeno „keška“

Geocaching je poměrně mladá aktivita, vznikla teprve v roce 2000. V roce 2005 bylo v ČR přibližně 700 kešek v roce 2015 je jich již okolo 40 tisíc.
gps do přírody

Hlavní myšlenkou geocachingu je, umisťování kešek na zajímavá a neobvyklá místa. Díky tomu pak každý může objevit poutavá místa, na která by se třeba za normálních okolností ani nepodíval. Jaký je princip této hry? Někdo schová krabičku na nějaké vybrané místo, a poté informuje o poloze této kešky tak, aby ji ostatní mohli začít hledat. V krabičkách se obvykle nacházejí drobné předměty jako propiska, zápisník, hračka a podobné maličkosti.
krabička s pokladem

Geocaching je zcela jistě zajímavá aktivita například pro všechny, kteří neradi jen tak bezcílně bloumají venku. Nalezení kešky, tak může být dobrým hnacím motorem proto, vůbec vyrazit ven. Při hledání rovněž navštívíte zajímavá místa, jako například nějaké historicky významné místo, přírodní zajímavost a podobně. Kešky bývají umístěny třeba i na méně dostupných místech, takže nalézt je, je zábava a někdy i dobrodružství.

Jak hledání probíhá?

Kešky se hledají podle souřadnic GPS. Člověk hledající kešky je označován jako geocacher česky jednoduše kačer. Poté co kačer daný poklad objeví, zapíše se do deníku neboli tzv. logbooku a také může vyměnit obsah dané krabičky. Znovu ji pečlivě schová a umístí na stejné místo, aby ji mohl najít někdo jiný.
najité kešky

Kešky jsou umisťovány do různých druhů a velikostí krabiček. Můžeme nalézt skutečně miniaturní kešky, jako je krabička od filmu, od léků či bonbonů tic-tac. Do těchto krabiček se kvůli velikosti vkládá pouze deníček, protože další předměty by se tam již nevešly. Tyto micro kešky bývají nejvíce využívány na frekventovaných místech ve městech, protože jsou skutečně nenápadné. Časté jsou však klasické plastové boxy na ukládání potravin, do kterých s vejdou různé druhy předmětů, ale je těžší je ukrýt.